Warsztaty

Nauka nie musi być nudna

Rozbudzamy w dzieciach pasję do nowych technologii. Uczymy programowania oraz analitycznego i logicznego myślenia, korzystając z najnowszych zestawów edukacyjnych LEGO. Budujemy interaktywne, zmotoryzowane roboty i modele wyposażone m.in. w technologię rozpoznawania koloru i odległości oraz czujniki przechyłu. Otwieramy drzwi do świata robotyki, automatyki i informatyki. A przede wszystkim – ani na chwilę nie przestajemy sie bawić!

Harmonogram warsztatów

Poniedziałki

start 11 września 2023

Przedszkolak w świecie programowania

LEGO ® WE.DO

 • Grupa 1 (5-6 lat)

 • 16:00 – 17:30

Robotyka i programowanie LEGO BOOST

 • Grupa 2 (7-9 lat)

 • 17:40 – 19:10


Wtorki

start 12 września 2023

Python twórz wlasne gry.

Podstawy programowania

 • Grupa 3 (9+ lat)

 • 16:00 – 17:30

Robotyka i programowanie LEGO Mindstorms II (KONTYNUACJA)

 • Grupa 4 (7-9 lat)

 • 17:40 – 19:10

Środy

start 13 września 2023

Programowanie w świecie Minecraft

 • Grupa 5 (8+ lat)

 • 16:00 – 17:30

Arduino( programowanie i mikrokontrolery)

 • Grupa 6 (10+ lat)

 • 17:40 – 19:10

Czwartki

start 14 września 2023

Robotyka i programowanie Lego Mindstorms

 • Grupa 7 (9+ lat)

 • 16:00 – 17:30

Robotyka i programowanie Lego Boost

 • Grupa 8 (7-9 lat)

 • 17:40 – 19:10


Piątki

start 15 września 2023

Projektowanie i druk 3D

 • Grupa 9 (wiek 9+ lat)

 • 16:00 – 17:30

FLL

 • Grupa 10 (9+ lat)

 • 17:40 – 19:10
Plan warsztatów

Twoje dziecko nauczy się planowania i improwizacji


 • Start

  01

  Zapoznajemy się z tematem zajęć

 • Budowa robota

  02

  Budujemy robota z instrukcji wyświetlanej na ekranie komputera

 • Programowanie

  03

  Uczymy się nowych elementów programowania

 • Modyfikacja i testowanie robota

  04

  Testujemy działanie robotów, ulepszamy według własnych pomysłów

 • Koniec

  05

  Rozkładamy robota, podsumowujemy zajęcia

Regulamin warsztatów

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zajęć.

2. Opiekun lub rodzic nie może zostawać na zajęciach, gdyż jest to przyczyną dezorganizacji i przeszkadza innym uczestnikom w skupieniu się na zadaniach.

3. Podczas zajęć oraz najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i maksymalnie 10 minut po zakończeniu zajęć uczestnicy pozostają pod opieką instruktorów.

4. Dzieci powinny być odbierane z zajęć przez rodziców. Odebranie przez kogoś innego może nastąpić tylko za wcześniejszą pisemną zgodą rodzica. Jeżeli dziecko ma wracać do domu samo, rodzic także ma obowiązek dostarczyć pisemną zgodę.

5. Dzieci podczas zajęć pracują samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach mając do dyspozycji laptop/ tablet oraz zestaw klocków.

6. Zgłoszenie dzieci oznacza akceptację programu i warunków zajęć.

7. Za zajęcia można rozliczać się miesiecznie do 10 tego każdego miesiąca, semestralnie lub za cały rok zajęć z góry.

8. Nieobecność na 2 kolejnych zajęciach w miesiącu niezależnie od przyczyny nie stanowi podstawy do
zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach.

W przypadku nieobecności uczestnika dłuższej niż 2 kolejne warsztaty, zgłoszonej Organizatorowi
telefonicznie lub pocztą elektroniczną na co najmniej 1 dzień wcześniej, niewykorzystana część opłaty
może zostać przekazana na poczet opłaty za kolejny miesiąc. Nie przewiduje się możliwości zwrotu opłaty
w innej formie.

9. Uczestnicy zobowiązani są do respektowania poleceń i próśb wychowawców.

10. Uczestnicy zobowiązani są do szanowania siebie nawzajem.

11. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora.

12. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest bezzwłocznie odebrać dziecko z zajęć w wypadku, gdy:

 • uczestnik zachowuje się nagannie,
 • stan zdrowia uczestnika nie pozwala mu kontynuować zajęć.

13. Za umyślne szkody materialne spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiadają finansowo rodzice lub prawni opiekunowie.

14. ZiP Zabawa i Programowanie nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przez dzieci mienie. Wszelkie tablety, telefony i inne multimedia dzieci przynoszą na Państwa odpowiedzialność.

15. W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników ZiP Zabawa i Programowanie zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy warsztatowej. Kwota za pakiet wykupionych i niewykorzystanych zajęć zostanie wtedy zwrócona.


© Zabawa i Programowanie. Wszelkie prawa zastrzeżone