Nauka nie musi być nudna

Rozbudzamy w dzieciach pasję do nowych technologii. Uczymy programowania oraz analitycznego i logicznego myślenia, korzystając z najnowszych zestawów edukacyjnych LEGO. Budujemy interaktywne, zmotoryzowane roboty i modele wyposażone m.in. w technologię rozpoznawania koloru i odległości oraz czujniki przechyłu. Otwieramy drzwi do świata robotyki, automatyki i informatyki. A przede wszystkim – ani na chwilę nie przestajemy sie bawić!

Harmonogram warsztatów

Poniedziałki

start 12 września 2022

Robotyka i programowanie

LEGO ® Boost
 • Grupa 1 (7-9 lat)

 • 16:00 – 17:30

Przedszkolak w świecie kodowania

 • Grupa 2 (4-6 lat)

 • 17:40 – 19:10


Wtorki

start 13 września 2022

Robotyka i programowanie

LEGO ® Mindstorms
 • Grupa 3 (10+ lat)

 • 16:00 – 17:30

Programowanie Minecraft

 • Grupa 4 (7-9 lat)

 • 17:40 – 19:10

Środy

start 14 września 2022

Programowanie Minecraft

 • Grupa 5 (10+ lat)

 • 16:00 – 17:30

Arduino

 • Grupa 6 (10+ lat)

 • 17:40 – 19:10

Czwartki

start 15 września 2022
 • Grupa 7 

 • 16:00 – 17:30

Robotyka i programowanie Lego Boost

 • Grupa 8 (7-9 lat)

 • 17:40 – 19:10


Piątki

start 16 września 2022

Drużyna First Lego League (zapisy niedostępne)

LEGO ®
 • Grupa 9 

 • 16:00 – 17:30

Projektowanie i druk 3D

 • Grupa 10 (9+ lat)

 • 17:40 – 19:10
Plan warsztatów

Twoje dziecko nauczy się planowania i improwizacji

01

Start

Zapoznajemy się z tematem zajęć
02

Budowa robota

Budujemy robota z instrukcji wyświetlanej na ekranie komputera
03

Programowanie

Uczymy się nowych elementów programowania
04

Modyfikacja i testowanie robota

Testujemy działanie robotów, ulepszamy według własnych pomysłów
05

Koniec

Rozkładamy robota, podsumowujemy zajęcia

Regulamin warsztatów

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zajęć.

2. Opiekun lub rodzic nie może zostawać na zajęciach, gdyż jest to przyczyną dezorganizacji i przeszkadza innym uczestnikom w skupieniu się na zadaniach.

3. Podczas zajęć oraz najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i maksymalnie 10 minut po zakończeniu zajęć uczestnicy pozostają pod opieką instruktorów.

4. Dzieci powinny być odbierane z zajęć przez rodziców. Odebranie przez kogoś innego może nastąpić tylko za wcześniejszą pisemną zgodą rodzica. Jeżeli dziecko ma wracać do domu samo, rodzic także ma obowiązek dostarczyć pisemną zgodę.

5. Dzieci podczas zajęć pracują samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach mając do dyspozycji laptop/ tablet oraz zestaw klocków.

6. Zgłoszenie dzieci oznacza akceptację programu i warunków zajęć.

7. Za zajęcia można rozliczać się miesiecznie do 10 tego każdego miesiąca, semestralnie lub za cały rok zajęć z góry.

8. Nieobecność na 2 kolejnych zajęciach w miesiącu niezależnie od przyczyny nie stanowi podstawy do
zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach.

W przypadku nieobecności uczestnika dłuższej niż 2 kolejne warsztaty, zgłoszonej Organizatorowi
telefonicznie lub pocztą elektroniczną na co najmniej 1 dzień wcześniej, niewykorzystana część opłaty
może zostać przekazana na poczet opłaty za kolejny miesiąc. Nie przewiduje się możliwości zwrotu opłaty
w innej formie.

9. Uczestnicy zobowiązani są do respektowania poleceń i próśb wychowawców.

10. Uczestnicy zobowiązani są do szanowania siebie nawzajem.

11. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora.

12. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest bezzwłocznie odebrać dziecko z zajęć w wypadku, gdy:

 • uczestnik zachowuje się nagannie,
 • stan zdrowia uczestnika nie pozwala mu kontynuować zajęć.

13. Za umyślne szkody materialne spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiadają finansowo rodzice lub prawni opiekunowie.

14. ZiP Zabawa i Programowanie nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przez dzieci mienie. Wszelkie tablety, telefony i inne multimedia dzieci przynoszą na Państwa odpowiedzialność.

15. W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników ZiP Zabawa i Programowanie zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy warsztatowej. Kwota za pakiet wykupionych i niewykorzystanych zajęć zostanie wtedy zwrócona.


© Zabawa i Programowanie. Wszelkie prawa zastrzeżone